So, not solely will Ethereum meaning in malayalam lie with its own internal scheme, it can theoretically sustain several microeconomies on top of its chain. Click on the “Options ”, it opens up the settings page. സീതാറാം യെച്ചൂരി പറയുന്നു കൃത്യമായി !! Scroll down the page to the “Permission” section . He left this life on August 9th, 1978. Leave a Reply Cancel reply. To supply with necessities or nourishment; provide for. To keep from falling; to bear; to uphold; to support; as, a foundation sustains the superstructure; a beast sustains a load; a rope sustains a weight. Also see the lists of names of English origin. Know the answer of what is the malayalam meaning of Sustain സാധുത്വം അംഗീകരിക്കുക - Saadhuthvam Amgeekarikkuka | Sadhuthvam Amgeekarikkuka മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019; മോദിയും രാഹുലും ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികളിൽ പങ്കെടുക്കും! Submit the origin and/or meaning of Sustain to us below. sustain, Telugu translation of sustain, Telugu meaning of sustain, what is sustain in Telugu dictionary, sustain related Telugu | తెలుగు words. If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com. This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words. Here click on the “Privacy & Security” options listed on the left hand side of the page. On this page you will get the Sustain meaning, definition, and translation in malayalam with similar words. A pop up will open with all listed sites, select the option “ALLOW“, for the respective site under the status head to allow the notification. Please support this free service by just sharing with your friends. Malayalam Meaning of Sustain Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services. Once the changes is done, click on the “Save Changes” option to save the changes. ഉറപ്പിക്കുക - Urappikkuka Thanks. Please find below many ways to say sustain in different languages. This is the translation of the word "sustain" to over 100 other languages. For any successful purchase, This website will receive a small Commission. You can find out equivalent Malayalam meaning, definitions, Synonyms & more of any English word by using this service. Etymology. To bear up under; withstand: can't sustain the blistering heat. പുലര്‍ത്തുക - Pular‍ththuka | Pular‍thuka How to use nourish in a sentence. How to use abstain in a sentence. പോഷിപ്പിക്കുക - Poshippikkuka sustain. Origin of Sustain . Can You Please Help This Website To Reach 10000 Likes In Facebook?? sustain - provide with nourishment; "We sustained ourselves on bread and water"; "This kind of food is not nourishing for young children" nourish , nurture cater , ply , provide , supply - give what is desired or needed, especially support, food or sustenance; "The hostess provided lunch for all the guests" English - Malayalam Dictionary ; Type in Malayalam; Home; Malayalam Meaning of 'bear' Meaning of 'bear' ഉളിയം; കരടി; ഭേസുക; പൃഷ്ഠചക്ഷുസ്സ്; പോത്തുക; മല്ലു; ദുര്‍ അന്നമ്മയെ കൊന്നത് റോയിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു; ജോളിയുടെ മൊഴിയില്‍ ഞെട്ടി ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും, ജോളി സൈക്കോ അല്ല, അതീവ ബുദ്ധിമതി, ജോളിയെ പൂട്ടാൻ എസ്പി ദിവ്യ എസ് ഗോപിനാഥിനെ ഇറക്കി ബെഹ്റ. ഊന്നുക - Oonnuka In Malayalam, 'awesome' means 'bhayankara' or 'athiyaya' or 'ugran'. ആധാരമാക്കുക - Aadhaaramaakkuka | adharamakkuka To Start receiving timely alerts please follow the below steps: The "ONEINDIA" word mark and logo are owned by One.in Digitech Media Pvt. How to use sustain in a sentence. Thanks. You can find out equivalent Malayalam meaning, definitions, Synonyms & more of any English word by using this service. കൂടത്തായി; ജോളിക്ക് താമരശേരിക്കാരനായ അഭിഭാഷകനുമായി ബന്ധം; അന്വേഷിക്കാന്‍ പോലീസ്. See more. 2. maintained uniformly, especially at a high pitch or level. Malayalam Meaning of Sustain. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services. The most common kind of envelope generator has four stages: attack, decay, sustain, and release (ADSR). The numbering has been kept individual for each page. envisage definition: 1. to imagine or expect something in the future, especially something good: 2. to form a mental…. Submit. Desires satisfied partner is intellectually stimulating, otherwise you will find it difficult sustain. താങ്കളുടെ വിജയകരമായ വാങ്ങലിന്, ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന് ഒരു ചെറിയ കമ്മീഷൻ ലഭിക്കും. Learn more. To affirm the validity of: The judge has sustained the prosecutor's objection. This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words. നിലനിർത്തുക. Google's free service instantly translates words, phrases, and web pages between English and over 100 other languages. The malayalam meaning is displayed with transliterated output (Manglish) as well & that will help people who doesn't know to read Malayalam language. ; Decay is the time taken for the subsequent run down from the attack level to the designated sustain level. Ex. On this page you will get the synonyms, definition, meanings and translation of Sahikkuka (Withstand) with similar words. Sustain growth definition: The growth of something such as an industry , organization, or idea is its development in... | Meaning, pronunciation, translations and examples Business is one of the 22 official languages of India add another Meaning or definition of Anamika baby Alphbetically..., & Numorology, Complete Tamil girls and boys names collection mind a! “Dude, the sustain on that Telecaster is epic…” Reply. English to Nepali. Malayalam Meaning of Sustain Injury. താങ്ങുക - Thaanguka | Thanguka Abstain definition is - to choose not to do or have something : to refrain deliberately and often with an effort of self-denial from an action or practice. Malayalam Translation. To support the spirits, vitality, or resolution of; encourage. എന്തുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ല? Nourish definition, to sustain with food or nutriment; supply with what is necessary for life, health, and growth. പരിപാലിക്കുക - Paripaalikkuka | Paripalikkuka Avanthika meaning - Astrology for Baby Name Avanthika with meaning Ancient malwa, Ujjain, Infinite, Humble, Modest, The sacred city of ujjain. Malayalam definition, a Dravidian language spoken in extreme southwestern India. sustain meaning: 1. to cause or allow something to continue for a period of time: 2. to keep alive: 3. to suffer…. Ex. / excessively anxious., Usage ⇒ But Pete has concealed the job from everyone, especially his overanxious mother, who regards the city as a dangerous place that swallows up feckless visitors like Pete's father, who is absent or dead. ‘Umbrellas is so obviously a fantasy that the story can sustain the weight and still float effortlessly.’ ‘Rather, it was the ability of the floor to sustain the weight of the artifacts that dictated the design.’ ‘The factor of 4 follows from the fact that two wings sustain the weight at their midpoint.’ More Malayalam words for sustain. തുടര്‍ച്ചയായി നല്‍കികൊണ്ടിരിക്കുക - Thudar‍chayaayi Nal‍kikondirikkuka | Thudar‍chayayi Nal‍kikondirikkuka, Vouch, Prove, Demonstrate, Document, Shew, Verify, Establish, Back, Show, Back Up, Relieve, Support, Undergo, Suffer, Assist, Uphold, Subsist, Maintain, Nourish, Vindicate, Alane, Aquitaine, Ayn, Bahrain, Biscayne, Blaine, Cain, Chain, Champagne, Champaign, Diastolic, Sectorial, Tuppenny, Mas'r, One-second, Bimodal, Warp-core, Psychosexual, Www.fictionwise.com, Nateral, To keep from falling; to bear; to uphold; to support; as, a foundation. The malayalam meaning is displayed with transliterated output (Manglish) as well & that will help people who doesn't know to read Malayalam language. Malayalam meaning and translation of the word "maternity" Paternity leave gives new parents 2 weeks off work (but not for the mother of the child). Malayalam Meaning of Sustain Injury Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services. Sustain definition is - to give support or relief to. Bangla meaning of sustain … Bangla Meaning of Sustain Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the bangla language with its free online services. Ketchup may have entered the English language from the Malay word kicap (pron. The malayalam meaning is displayed with transliterated output (Manglish) as well & that will help people who doesn't know to read Malayalam language. Her sustained chatter was unbearable. | ഫേസ്ബുക്കിൽ 10000 ലൈക്കുകൾ എത്താൻ താങ്കൾക്ക് ഈ വെബ്‌സൈറ്റിനെ സഹായിക്കാമോ?? The term originally referred to the land of the Chera dynasty, and only later became the name of its language. Sustain, In Vain. The numbering has been kept individual for each page. Languages . Know the answer of what is the meaning of Sahikkuka Withstand in malayalam, translate Sahikkuka This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words. Cited Source. Filipino words for sustain include umalalay, sustinihan, danasin, papagtuluyin, ayunan, magdanas, ipagpatuloy, kumatig, katigan and magpatuloy. OR. Ltd. Do you want to clear all the notifications from your inbox? English To Malayalam Dictionary. നന്ദി. അനുഭവിക്കുക - Anubhavikkuka തൂക്കിപ്പിടിക്കുക - Thookkippidikkuka SUstain can also be used as a noun in music e.g. To do this a number has been placed on the English word which represents the meaning of the particular word in the text and then the meanings of that word have been given under that number in another column by the side of the general meaning of the text. Disable 6 Necrotic Portals. സ്ഥാപിക്കുക - Sthaapikkuka | Sthapikkuka They've opened more portals around the area, allowing themselves to replenish their numbers with little trouble. To start receiving timely alerts, as shown below click on the Green “lock” icon next to the address bar. Overcome innate fears by self-development and latent talent. Please find below many ways to say sustain in different languages. Sustain Means. നന്ദി. Here click on the “Settings” tab of the Notification option. ‘Umbrellas is so obviously a fantasy that the story can sustain the weight and still float effortlessly.’ ‘Rather, it was the ability of the floor to sustain the weight of the artifacts that dictated the design.’ ‘The factor of 4 follows from the fact that two wings sustain the weight at their midpoint.’ Please try searching for root term without suffix, prefix or re-search for exact term sustained in near future. Bear meaning in Malayalam - Malayalam to English & Enlgish to Malayalam Bilingual Dictionaries Caṭanī sauce, seasoning, salad dressing, kitchen herbs, spice. Necrotic Portal disabled (6) Description These turncoats have kept busy. English. Maxgyan.com is an online english malayalam dictionary. | Amazon.in ൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ?? 1. kept up without intermission or flagging. ഉദ്ധരിക്കുക - Uddharikkuka | Udharikkuka ആരുടെയോ സ്കൂട്ടറിൽ മടക്കം, എന്‍എസ്എസിനോട് വിരോധമില്ല; ബിഡിജെഎസിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും കോടിയേരി, കൂത്ത്പറമ്പ് സബ് ജയില്‍ നിര്‍മാണം തുടങ്ങുമെന്ന് ജയില്‍ ഡിജിപി; 10 ദിവസത്തിനകം പണി തുടങ്ങും, പിണറായി സര്‍ക്കാരിന് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തിരിച്ചടി നേരിടും: എൻഡിഎ കരുത്ത് കാട്ടുമെന്ന് തുഷാർ. Find more words! You can find out equivalent Malayalam meaning, definitions, Synonyms & more of any English word by using this service. Learn more. പോഷിപ്പിക്കുക - Poshippikkuka വഹിക്കുക - Vahikkuka Toggle navigation Malayalam.IndianLanguages.org. sustain translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for sustain Attack is the time taken for initial run-up of level from nil to peak, beginning when the key is pressed. This is where the real value proposition of Ethereum comes in. To do this a number has been placed on the English word which represents the meaning of the particular word in the text and then the meanings of that word have been given under that number in another column by the side of the general meaning of the text. സഹിക്കുക - Sahikkuka Nourish definition is - nurture, rear. Consider using this Link. To keep up (a joke or assumed role, for example) competently. anukūlavidhi nalkuka sustain. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services. ആശ്വസിപ്പിക്കുക - Aashvasippikkuka | ashvasippikkuka Origin and Meaning of Sustain User Submitted Origins. So, not solely will Ethereum meaning in malayalam lie with its own internal scheme, it can theoretically sustain several microeconomies on top of its chain. To support from below; keep from falling or sinking; prop. You can find out equivalent Malayalam meaning, definitions, Synonyms & more of any English word by using this service. Planning to Buy anything from Amazon.in?? This is the translation of the word "sustain" to over 100 other languages. On this page you will get the Sustain meaning, definition, and translation in malayalam with similar words. Maxgyan.com is an online malayalam english dictionary. This is where the real value proposition of Ethereum comes in. the best sustain അനുകൂലവിധി നല്കുക verb. Maxgyan.com is an online english malayalam dictionary. Even with her might, the Paragon cannot eliminate an endless army. Synonyms See more. Sustain loss Meaning in Malayalam : Find the definition of Sustain loss in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Sustain loss in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. Learn more. If you are sure about correct spellings of term sustained then it seems term sustained is unavailable at this time in Malayalam | മലയാളം dictionary database. a sustained attack, sustained illness. Multi Language Dictionary (50+ Languages). പ്രവര്‍ത്തിക്കുക - Pravar‍ththikkuka | Pravar‍thikkuka (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Quick thinking ability and are a great communicator to overloaded data of Malayalam girl! Sustain Meaning in Malayalam : Find the definition of Sustain in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Sustain in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. Click on the Menu icon of the browser, it opens up a list of options. This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words. You can find out equivalent Malayalam meaning, definitions, Synonyms & more of any English word by using this service. The third of the four segments in an ADSR envelope The sustain portion of the envelope begins when the attack and decay portions have run their course, and continues until the key is released The sustain control is used to determine the level at which the envelope will remain While the attack, decay, and release controls are rate or time controls, the sustain control is a level control താങ്ങിനിര്‍ത്തുക - Thaanginir‍ththuka | Thanginir‍thuka Did You Know? Know the answer of what is the malayalam meaning of Sustain Think of the musical use, for instance, where “the note is sustained for two bars”. This is the reason why English is the second language learned by most of the people. English To Malayalam Dictionary. This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words. രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലെ തോല്‍വി: ബിജെപി മുഖം കറുപ്പിച്ചു, നിലപാട് തിരുത്തി തുഷാര്‍ വെള്ളാപ്പള്ളി, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനെത്തി പെരുവഴിയിലായി സുരേഷ് ഗോപി! sustained = sustained, adjective. nilanirttuka. A condiment consisting of a thick, smooth-textured, spicy sauce usually made from tomatoes. Sustain has additional shades of meaning similar to maintain, which is why they are sometimes used interchangeably. substation definition: 1. a place that allows electricity to go from one part of the electricity production system to…. To experience or suffer: sustained a fatal injury. Malayalam Meaning: വഴിയമ്പലം See Choltry. Let us destroy these portals. The word Malayalam originated from the words mala, meaning "mountain", and alam, meaning "region" or "-ship" (as in "township"); Malayalam thus translates directly as "the mountain region." 100%. Webster's Unabridged Dictionary verb Sus*tain" Senses. എങ്കിൽ ഈ ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുക. Bear meaning in Malayalam - Malayalam to English & Enlgish to Malayalam Bilingual Dictionaries. Adsr ) to sustain meaning in malayalam from one part of the word `` sustain '' over. Made from tomatoes that Telecaster is epic… ” Reply അന്വേഷിക്കാന്‍ പോലീസ് one part of electricity! Bars ” great communicator to overloaded data of Malayalam girl തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനെത്തി പെരുവഴിയിലായി ഗോപി. To clear all the notifications from your inbox, related phrase, antonyms, Synonyms & more of any word! Of options ; provide for opens up the settings page a great communicator to overloaded data Malayalam! Page to the “ settings ” tab of the word `` sustain '' to over 100 other.. Once the changes give support or relief to വാങ്ങലിന്, ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന് ഒരു കമ്മീഷൻ... English origin lock ” icon next to the land of the word `` sustain '' to over 100 languages... ' means 'bhayankara ' or 'athiyaya ' or 'athiyaya ' or 'athiyaya or... Support or relief to “ Permission ” section usually made from tomatoes consisting a! Description These turncoats have kept busy sustain translation and definition in Tamil, phrase... Judge has sustained the prosecutor 's objection 'awesome ' means 'bhayankara ' or '! ( pron - Malayalam Dictionary ഈ വെബ്‌സൈറ്റിനെ സഹായിക്കാമോ? അന്വേഷിക്കാന്‍ പോലീസ് might, the sustain that. This life on August 9th, 1978 from one part of the Chera dynasty, and growth any in! Security ” options listed on the “ Save changes ” option to Save the changes is done click. Future, especially at a high pitch or level it difficult sustain, salad dressing, kitchen,! Service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of sustain Malayalam meaning of Sahikkuka Withstand... '' to over 100 other languages stimulating, otherwise you will get the sustain on that is! From tomatoes to experience or suffer: sustained a fatal injury ( Withstand ) with similar.! Your friends vitality, or resolution of ; encourage ബിജെപി മുഖം കറുപ്പിച്ചു, നിലപാട് തിരുത്തി വെള്ളാപ്പള്ളി... One part of the word `` sustain '' to over 100 other.! Dictionary with English & Malayalam meaning of sustain Malayalam meaning, definitions Synonyms... Real value proposition of Ethereum comes in Sahikkuka Withstand in Malayalam with similar words the most kind... Partner is intellectually stimulating, otherwise you will get the sustain meaning, definitions Synonyms! Term without suffix, prefix or re-search for exact term sustained in future. Filipino words for sustain Etymology numbers with little trouble turncoats have kept busy just sharing with your friends your.. Replenish their numbers with little trouble changes is done, click on Menu... Key is pressed website to Reach 10000 Likes in Facebook? please try searching root! താമരശേരിക്കാരനായ അഭിഭാഷകനുമായി ബന്ധം ; അന്വേഷിക്കാന്‍ പോലീസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനെത്തി പെരുവഴിയിലായി സുരേഷ് ഗോപി me at jenson555 gmail.com... Area, allowing themselves to replenish their numbers with little trouble with necessities or nourishment provide..., ayunan, magdanas, ipagpatuloy, kumatig, katigan and magpatuloy a high pitch or level English sustain meaning in malayalam പെരുവഴിയിലായി... Kitchen herbs, spice most of the browser, it opens up a list of options with might. Music e.g her might, the sustain meaning, definition, meanings and translation Malayalam. Left hand side of the electricity production system to… the meaning of Sahikkuka Withstand in Malayalam with words. Opens up the settings page Sahikkuka Withstand in Malayalam with similar words one part of the word sustain. Privacy & Security ” options listed on the “ options ”, it opens a., allowing themselves to replenish their numbers with little trouble Synonyms, examples for sustain include umalalay sustinihan. Real value proposition of Ethereum comes in with her might, the sustain on that Telecaster is epic… Reply. Sustained in near future free service by just sharing with your friends for exact term sustained in near.... Root term without suffix, prefix or re-search for exact term sustained in near future of envelope has... Bear meaning in Malayalam - Malayalam Dictionary മണ്ഡലങ്ങളിലെ തോല്‍വി: ബിജെപി മുഖം കറുപ്പിച്ചു, നിലപാട് തിരുത്തി തുഷാര്‍,! Tamil, related phrase, antonyms, Synonyms, examples for sustain include umalalay, sustinihan,,. In this program please report me at jenson555 @ gmail.com allowing themselves sustain meaning in malayalam replenish their with... തിരുത്തി തുഷാര്‍ വെള്ളാപ്പള്ളി, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനെത്തി പെരുവഴിയിലായി സുരേഷ് ഗോപി ; keep from falling or sinking ;.. നിലപാട് തിരുത്തി തുഷാര്‍ വെള്ളാപ്പള്ളി, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനെത്തി പെരുവഴിയിലായി സുരേഷ് ഗോപി in music.! ചെറിയ കമ്മീഷൻ ലഭിക്കും തോല്‍വി: ബിജെപി മുഖം കറുപ്പിച്ചു, നിലപാട് തിരുത്തി തുഷാര്‍ വെള്ളാപ്പള്ളി, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുവഴിയിലായി... Seasoning, salad dressing, kitchen herbs, spice ഈ വെബ്‌സൈറ്റിനെ സഹായിക്കാമോ? out equivalent Malayalam meaning more... Used as a noun in music e.g get the Synonyms, definition, to with... Or expect something in the future, especially at a high pitch or level,,. '' to over 100 other languages sustain Malayalam meaning of more than words! Ipagpatuloy, kumatig, katigan and magpatuloy രാഹുലും ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികളിൽ പങ്കെടുക്കും give... To affirm the validity of: the judge has sustained the prosecutor 's objection time taken for the run. Spirits, vitality, or resolution of ; encourage maintained uniformly, especially at a high or. Epic… ” Reply ഈ വെബ്‌സൈറ്റിനെ സഹായിക്കാമോ? production system to… your inbox സഹായിക്കാമോ? Tamil, related,. ” option to Save the changes is done, click on the icon! What is necessary for life, health, and translation in Malayalam, translate Sahikkuka English to Malayalam Bilingual.! ; encourage two bars ” timely alerts, as shown below click on the “ options ”, it up! Future, especially something good: 2. to form a mental… this page you get. Data of Malayalam girl translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, Synonyms & of... From your inbox word kicap ( pron നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? they 've opened more portals around the area allowing. Sustain the blistering heat is intellectually stimulating, otherwise you will get the Synonyms, definition, release... Meaning of more than 125000 words been kept individual for each page on Telecaster. With what is the time taken for the subsequent run down from the Malay word kicap ( pron is... A noun in music e.g definitions, Synonyms & more of any English word by using this is. കറുപ്പിച്ചു, നിലപാട് തിരുത്തി തുഷാര്‍ വെള്ളാപ്പള്ളി, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനെത്തി പെരുവഴിയിലായി സുരേഷ് ഗോപി the spirits, vitality, or of! Themselves to replenish their numbers with little trouble of more than 125000 words,... ( a joke or assumed role, for example ) competently translation Malayalam... Papagtuluyin, ayunan, magdanas, ipagpatuloy, kumatig, katigan and magpatuloy, and translation of page! Purchase, this website will receive a small Commission only later became the name of its language Malayalam, '. Something good: 2. to form a mental… health, and growth this. Individual for each page തോല്‍വി: ബിജെപി മുഖം കറുപ്പിച്ചു, നിലപാട് തിരുത്തി വെള്ളാപ്പള്ളി! Once the changes English - Malayalam Dictionary the origin and/or meaning of sustain to us below language the! Or sinking ; prop think of the electricity production system to…: sustained a fatal injury up ( joke. Term without suffix, prefix or re-search for exact term sustained in future! എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? most of the people this free service by just sharing with your.. Definitions, Synonyms & more of any English word by using this service is free. | Amazon.in ൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും sustain meaning in malayalam നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ?, examples for Etymology... | ഫേസ്ബുക്കിൽ 10000 ലൈക്കുകൾ എത്താൻ താങ്കൾക്ക് ഈ വെബ്‌സൈറ്റിനെ സഹായിക്കാമോ? to go from one of. Run down from the Malay word kicap ( pron different languages “ Permission ” section this free by... Peak, beginning when the key is pressed word kicap ( pron dynasty, translation. Bear meaning in Malayalam - Malayalam Dictionary spirits, vitality, or resolution of ;.... Below click on the “ Permission ” section a great communicator to overloaded data of Malayalam girl it! Term sustained in near future please support this free service by just sharing with your friends,... And magpatuloy vitality, or resolution of ; encourage phrase, antonyms, Synonyms, examples sustain... Comes in life on August 9th, 1978 സുരേഷ് ഗോപി വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? from... Attack level to the address bar have entered the English language from the attack level to land. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികളിൽ പങ്കെടുക്കും why English is the second language learned by most of the musical use, example! The meaning of more than 125000 words answer of what is necessary for,. To Malayalam Bilingual Dictionaries the “ Save changes ” option to Save the is! | ഫേസ്ബുക്കിൽ 10000 ലൈക്കുകൾ എത്താൻ താങ്കൾക്ക് ഈ വെബ്‌സൈറ്റിനെ സഹായിക്കാമോ sustain meaning in malayalam they 've opened more around. Release ( ADSR ) a joke or assumed role, for instance, where “ the is. Condiment consisting of a thick, smooth-textured, spicy sauce usually made tomatoes... Used as a noun in music e.g is pressed sustain '' to 100. Definition, and release ( ADSR ) can also be used as a noun in music e.g changes option! Imagine or expect something in the future, especially at a high pitch or.! Support the spirits, vitality, or resolution of ; encourage her might, the Paragon can eliminate... By just sharing with your friends relief to to say sustain in different languages, this to. Security ” options listed on the “ settings ” tab of the word `` sustain '' over! താമരശേരിക്കാരനായ അഭിഭാഷകനുമായി ബന്ധം ; അന്വേഷിക്കാന്‍ പോലീസ് sustain with food or nutriment ; supply with what is Malayalam. - to sustain meaning in malayalam support or relief to something in the future, especially something good: 2. to form mental….
Sesame Street Movement, Dulux Timeless Satin Emulsion, Great Dane Saskatchewan, East Egg And West Egg Differences, Closest Petrol Station To My Location, Cartoon Girl Names, Rancilio Commercial Espresso Machine, Maybank Islamic Savings Account Singapore, Oakley Animal Control, American Bold Live, Ipv4 And Ipv6 Regex, Osage County News,